For Students

Members of our laboratory teach a few courses, that are quite relevant to our research: ,,Molecular Modelling” (both in English and Polish), ,,Bioinformatics”, ,,Bioinformatics II” and ,,Structure of Polymers and Biopolymers” – all of them in Polish only.

Special courses in english, such as ,,Introduction to Programming” or ,,Bioinformatics”  are opened for Erasmus students upon request.

Bioinformatyka

Celem wykładu jest przekrojowe zapoznanie słuchaczy z metodami bioinformatyki, operującymi na sekwencjach i strukturach biomolekuł. Najważniejsze będą podstawowe zasady bioinformatyki a także najczęściej wykorzystywane bazy danych i oprogramowanie.

Modelowanie Molekularne

Celem wykładu jest przekrojowe zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami modelowania molekularnego i wspomagającymi je serwisami internetowymi. Wykład powinien umożliwić studentom samodzielne zaprojektowanie i wykonanie obliczeń dla typowych zadań modelowania molekularnego w ujęciu mechaniki klasycznej

Struktura Polimerów i Biopolimerów

Wykład wprowadza studenta w świat struktur biomolekuł i uczy postrzegać je z wielu punktów widzenia, od ewolucyjnego do fizykochemicznego. Na wykładzie omówione zostaną oddziaływania molekularne, definiujące jaką konformację przyjmują biopolimery oraz jakie mogą pełnić funkcje. Wykład zakończy wprowadzenie do inżynierii biomakromolekuł – projektowania sztucznych białek.

Wprowadzenie do Programowania w Naukach Przyrodniczych

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania. W trakcie wykładu przedstawię najważniejsze elementy programu. Integralną częścią przedmiotu są zajęcia laboratoryjne w trakcie których studenci napiszą proste programy.

Project has been supported by:

2018/29/B/ST6/01989 NCN research grant:

,,Novel combination of  Rosetta method with SURPASS coarse grained model into a multiscale  protocol for modelling proteins and their complexes''.

The project has been realized at Warsaw University.

Contact Us

Projekt i realizacja: Media Solutions Group

Regulamin plików cookies